Tuesday, June 10, 2008

My Dad's Wedding

Ikaw ang bigay ng Maykapal
Tugon sa aking dasalUpang sa lahat ng panahon
Bawat pagkakataon
Ang ibigin ko’y ikaw

Ikaw ang tanglaw sa ‘king mundo
Kabiyak nitong puso ko

Wala ni kahati mang saglit
Na sa iyo’y may papalit
Ngayon at kailanma’y ikaw

Ang lahat ng aking galaw
Ang sanhi ay ikaw

Kung may bukas mang hinaharap
Dahil may isang ikawKulang ang magpakailanpaman

Upang bawat sandali ay
Upang mulit-muli ay

Ang ibigin ay ikaw.

1 insights:

Jean Marie said...

awwww....so sweet!

 
template by suckmylolly.com